SANJA BAKALIĆ

SANJA BAKALIĆ

Commercial Director, RetailZoom Serbia

O govorniku:

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je nastavila usavršavanje na master studijama na smeru marketing menadzment. Nakon toga, upisala i doktorske studije na modulu poslovnog upravljanja, sa posebnom sferom interesovanja koja je usmerena na lance snabdevanja.
Prve profesionalne korake je napravila 2008.godine u distributerskoj kući, u sektoru marketinga, a potom se fokusirala na istraživanje tržišta u agenciji MEMRB, potom Nectar i Nielsen. Na sadašnjoj poziciji, u kompaniji RetailZoom je od 2018.godine.

O kompaniji:

RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija i cena. U Srbiji, RetailZoom je prisutan od 2017.godine.

 

Agenda