RAY GAUL

RAY GAUL

CEO, Retail Cities Global INC

Ray Gaul, bio je Senior Vice President, Retail Insights u globalnoj agenciji za istraživanje tržišta, Kantar, sa sedištem u Londonu. Trenutno obavlja funkciju Retail expert-a u kompaniji BMU, u SAD-u.

Talas promena postepeno stiže u Evropu, a već je vidljivo kako su potrošači zahtevniji nego ikad prije. Kako predvideti i zadovoljiti njihove potrebe, a pritom zadržati konkurentsku prednost na tržištu? Ray Gaul, stručnjak za globalne trendove u maloprodaji, već dugi niz godina radi s klijentima koji žele da shvate kako se maloprodaja mijenja širom svijeta i kontinenata.

Sarađuje sa klijentima koji imaju potrebu da razumeju način na koji se maloprodaja menja na globalnom nivou. Fokus su mu trendovi na evropskom kontinentu, kao što su uspeh i ekspanzija diskontera, jačanje trgovačkih alijansi i spajanja i akvizicije. Ray je zaslužan za jačanje Kantarove globalne perspektive o e-trgovini i analizu njenog razvoja na globalnom nivou. Takođe je jedan od kreatora Kantarove baze podataka sa elementima koji predviđaju tokove evolucije u ritejlu i koji se mogu koristiti za planiranje strategija. Kantar Retail-u pridružio se 2000. godine, sa prethodnim iskustvom na akademskim pozicijama u SAD-u i Ukrajini.

Predavač je na renomiranim trgovačkim konferencijama širom svijeta, uključujući PLMA, The Consumer Goods Forum, The Grocer, ILEC, A.I.M, Retail Week, What’s going on in [R]etailing?, POI Summit.

 

Agenda