NATAŠA MARKOVIĆ

NATAŠA MARKOVIĆ

GENERALNI DIREKTOR
GALEB GRUPACIJA

Digitalizacija u maloprodaji
Unapređenje internih procesa i zadovoljstva kupaca

Želite da unapredite poslovanje digitalizacijom Vaših objekata? Galeb Vam može pomoći u tome. Ubrzajte interne procese, smanjite operativne troškove i ljudske greške i povećajte zadovoljstvo i lojalnost korisnika - Vaši zaposleni sada će imati vremena da se posvete svakom pojedinačnom korisniku. Upoznajte se sa samouslužnim kasama, digitalnim cenama, info kioscima i ekranima za digitalno oglašavanje, i započnite svoj put ka digitalizaciji!


Galeb grupacija

Galeb Šabac predstavlja lidera u oblasti preduzetništva na našim prostorima kao prvo registrovano privatno preduzeće u bivšoj SFRJ. Počevši od prve fiskalizacije 2004. godine, a nastavljajući sa novom e-fiskalizacijom 2022. godine, Galeb se transformisао u tehnološku kompaniju koja prati i postavlja trendove digitalizacije. Ističemo se i kao lider u proizvodnji GPS sistema, signalno-sigurnosnih sistema za železnicu, preradi metala i proizvodnji metalne ambalaže. Već 34 godine ostvarujemo poverenje kod 1.000.000 zadovoljnih korisnika, izvozeći svoje proizvode u 27 zemalja na čak 4 kontinenta.


O govorniku

Nataša Marković, rodjena je 21.08.1980. godine u Šapcu. Zavšila je srednju Ekonomsku školu u Šapcu, smer ekonomski tehničar. Diplomirala je na Univerzitetu John Cabot u Rimu i stekla zvanje BBA – Bachelor of Arts in Business Administration i Computer Science. Na Univerzitetu u Novom Sadu, na zajedničkom postdiplomskom programu Fakulteta tehničkih nauka i IIM EUR int.Postgraduate School iz Brisela stekla je zvanje MBA – Master in Business Administration iz oblasti Project menagement i Coorporate intelligence.
Generalni je direktor kompanije od 2007 godine. Član je Privrednog saveta grada Šapca. Panelista je na Kaizen i Controlling konferencijama organizovanih od strane MCB Instituta iz Beograda.   
Govori tečno engleski i italijanski. Bavi se aktivno sportom, pasionirana skijašica. Udata je, majka dvoje dece.


Agenda