MOHAN SHRESTHA

MOHAN SHRESTHA

CEO, Mesna industrija Carnex

O govorniku:

Pridružio se kompaniji u godini jubileja kompanije Carnex sa ambicioznim planovima vezanim za uvođenje i potpunu primenu svetskih standarda poslovanja u industriji mesa.

 O kompaniji: 

Naša priča traje već šest punih decenija. Naš osnovni cilj je da održimo prepoznatljiv kvalitet i odgovorno poslovanje, da čuvamo tradicionalnu recepturu, ali i da pratimo moderne tehnologije i želje savremenog potrošača. Sam početak proizvodnje u Carnexu 1958. godine označio je ujedno i širenje na strana tržišta, pre svega na englesko. Najznačajnija sirovina koju smo izvozili tada bila je becon polutka, koja je do današnjih dana zadržala isto važno mesto na našim trpezama. Od tada počinje naš put ka vodećoj poziciji u mesnoj industriji, koju smo gradili predano, dosledno i strogo vodeći računa o održanju konstantnog kvaliteta, našim zaposlenima i okolini u kojoj radimo i živimo. U kompaniji zaposleno je oko 1.000 ljudi. Neki od njih su predstavnici druge generacije koja stasava u Carnexu, i koje sve povezuje isti cilj: očuvanje tradicije kvaliteta, uvođenje inovativnih proizvoda, uz odgovoran pristup i poštovanje međunarodnih standarda.

Agenda