KRISTINA CVEJANOV

KRISTINA CVEJANOV

Green Loop Consulting

O učesniku: 

Kristina Cvejanov je nezavisna ekspertkinja za upravljanje otpadom i komunikacije sa preko 10 godina iskustva u sektoru upravljanja otpadom i reciklaže. Profesionalno bavljenje temama iz životne sredine započinje 2010. godine u preduzeću za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada, članice međunarodne Green Grupe, da bi od 2015. godine vodila Srpsku asocijaciju reciklera ambalažnog otpada. Od 2018. do februara 2020. radila na poziciji direktora operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekostar Pak. Eskpertkinja i predavačica udruženja Inženjeri zaštite životne sredine i saradnica biznis portala www.recikaza.biz

O prezentaciji:

Epidemija Covid 19 se pokazala ne samo kao ozbiljan izazov za zdravstvene sisteme širom sveta već i za globalnu privredu. Sektor reciklaže plastike u Evropi pogođen je ovom krizom usled drastičnog pada cena nafte i smanjenog obima proizvodnje automobilske industrije kao jednog od najvećih korisnika poliesterskog vlakna koji se dobija reciklažom PET boca.

Brojne probleme izazvane zatvaranjem kineskog tržišta za otpad iz Evrope epidemija je produbila i dokazala neophodnost da se regulatornim, tržišnim I finanijskim mehanizmima podstakne reciklaža ne samo plastike već i drugih vrsta otpada.

Zeleni dogovor za Zapadni Balkan i u Srbiji pokreće promene I podstiče dijalog ključnih aktera. Više nego ikad nam je potrebna sva moguća ekspertiza i dogovor sva tri sektora u cilj brže transformacije u cirkularnu ekonomiju i uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja otpadom koji će obezbediti da otpad koji može biti sirovinski resurs ne završava na deponijama.

U Srbiji je uoči same epidemije predstavljen predlog izmena Nacrta zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu koji predviđa uvođenje depozitnog sistema za ambalažu od napitaka.

Depozitni sistem se pokazao kao najefikasniji način sakupljanja ambalaže od napitaka. Njegovo uvođenje traži potpunu promenu u organizaciji sakupljanja ambalažnog otpada gde trgovinski objekti preuzimaju ulogu kolektora iskorišćene ambalaže, a gde se zakonom potrošači obavezuju da pri kupovini plaćaju naknadu koja im se vraća kad praznu ambalažu donesu natrag u trgovinu. Troškovi organizacije sistema koji će onemogućiti kontrolu svakog pojedinačnog pakovanja su značajni, a logično je da ih pokriju kompanije koje ambalažu pod depozitnim sistemom i plasiraju na tržište u skladu sa principom produžene odgovornosti proizvođača. Ovako kompleksan sistem ne može se dizajnirati, ni organizovati bez učešća svih ključnih aktera za njegovo sprovođenje: države, obvezničke industrije, trgovina, potrošača I zato na Retail Summit-u pokrećemo zeleni dogovor za cirkularnu ekonomiju I predstavljamo njegov značaj u pripremi depozitnog sistema za ambalažu.

 

Agenda