DRAGAN TEODOROVIĆ

DRAGAN TEODOROVIĆ

NIELSENIQ
senior executive I saradnja sa trgovačkim lancima

SKENER RETAIL TRENDOVA U SRBIJI
Ko su vaši potrošači nakon godinu dana?

Aktuelna pandemija koronavirusa, pored negativnih uticaja, pokrenula je i ubrzala brojne promene i stvorila mnoge poslovne prilike. Takođe je postavila brojna pitanja:

Koje promene su trajne, šta je samo privremeno, a šta se vraća u „staro normalno“?
Da li su kupci trajno promenili svoje ponašanje?
Kakva je aktuelna slika retail tržišta u Srbiji i regionu?


O govorniku

Dragan Teodorović, Senior Executive u odeljenju za saradnju sa trgovačkim lancima, deo je NielsenIQ-a više od 15 godina. Ima bogato iskustvo u svetu istraživanja sa naglaskom na FMCG industriju. Tokom svoje karijere, Dragan je ispunjavao niz različitih uloga i na dnevnom nivou gradio odnose sa brojnim trgovačkim lancima u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Odlikuju ga sluh za analitiku, strateško razmišljanje i zalaganje za klijente, čije zadovoljstvo Dragan uvek postavlja na prvo mesto.


O kompaniji

NielsenIQ je lider u industriji globalnih merenja i analitike podataka i izvor od najvećeg poverenja za maloprodaju i informisanje potrošača.

Trgovcima, proizvođačima i partnerima dostavljaju analizu tržišta kroz sveobuhvatne skupove podataka i snažan uvid. Omogućavaju kompanijama da pouzdano donose kritične odluke, ubrzavajući rast i optimizujući performanse.

Kompanija, sa sedištem u više od 100 zemalja, globalno zapošljava više od 30.000 ljudi.

Agenda