DRAGAN MILADINOVIĆ

DRAGAN MILADINOVIĆ

Generalni direktor,Yuhor

Rođen 06.04.1961. godine u Jagodini. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu je stekao visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku.

U Yuhoru radi od 1990. godine, prvo kao Direktor sektora finansijskih poslova, zatim kao Pomoćnik generalnog direktora od 1994-1996. godine. Funkciju Generalnog direktora “Yuhor-export“ AD obavlja od 1997 do 2008. godine kada postaje Pomoćnik direktora Delta agrara.

Od 2011. godine, pored obavljanja funkcije Direktora proizvodnje hrane u Delta Food Processing, obavlja i funkciju Generalnog Direktora Yuhora. U 2016. godini obavlja poslove Savetnika Višeg potpredsednika za Operativne poslove. Od februara 2017. godine imenovan za funkciju generalnog direktora "Yuhor-export"AD.

 

Agenda