DEJAN HADŽIOSMANOVIĆ

DEJAN HADŽIOSMANOVIĆ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
BE-TERNA

Studija slučaja:
Kako je BE-terna pomogla brzorastućem ritejleru da značajno brže i bolje reaguje zahvaljujući naprednoj analitici?


 Šta ćemo čuti?

Prethodni način dobijanja izveštaja je izgledao tako što je više korisnika samostalno spremalo izveštaje i to bi trajalo nekoliko dana. Sada, međutim, pomoću BE-terninog alata korisnici (board, srednji menadžment, menadžment na operativnom nivou u prodavnicama) u željenom momentu dobijaju serviran izveštaj i mogu odmah da ga čitaju i brzo da reaguju. Podaci su vrlo precizni, tačni, ne moraju da se eksportuju ili dorađuju, dok ranije bi svako mogao da dobije različite brojeve i šansa za greškom je bila vrlo izvesna. Sada software sve radi umesto korisnika od pripreme, računanja, preko dizajna do automatskog izveštavanja.

Agenda