DEJAN HADŽIOSMANOVIĆ

DEJAN HADŽIOSMANOVIĆ

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST - RETAIL, DATA & AI
BE-TERNA

Studija slučaja:
Kako je BE-terna pomogla Studencu da puno brže i bolje reaguje zahvaljujući naprednoj analitici?


 Šta ćemo čuti?

Prethodni način dobijanja izveštaja u kompaniji Studenac je izgledao tako što je više korisnika samostalno spremalo izveštaje i to bi trajalo nekoliko dana. Sada, međutim, pomoću BE-terninog alata korisnici (board, srednji menadžment, menadžment na operativnom nivou u prodavnicama) u željenom momentu dobijaju serviran izveštaj i mogu odmah da ga čitaju i brzo da reaguju. Podaci su vrlo precizni, tačni, ne moraju da se eksportuju ili dorađuju, dok ranije bi svako mogao da dobije različite brojeve i šansa za greškom je bila vrlo izvesna. Sada software sve radi umesto korisnika od pripreme, računanja, preko dizajna do automatskog izveštavanja.


O kompaniji

BE-TERNA D.O.O. BEOGRAD je jedna od vodećih evropskih integratora poslovnih rešenja. Kao pružalac kompletnih usluga, kompanija je specijalizovana za optimizaciju poslovnih procesa i implemetaciju ERP, CRM i BI rešenja koja su zasnovana na Microsoft i Qlik tehnologijama. Klijenti uključuju kako globalne korporacije tako i inovativne kompanije srednje veličine koje žele da steknu konkurentsku prednost kroz implementaciju i korišćenje modernih i sveobuhvatnih softverskih Cloud aplikacija.

 Uz visoko motivisan tim koji je sastavljen od velikog broja eksperata koji posluju na više različitih lokacija, kao i više posvećenih partnera u partnerskoj mreži, BE-terna pruža svoje usluge za veliki broj klijenata uglavnom na projektima koji su internacionalne prirode. Sa sveobuhvatnim portfoliom softvera, proizvoda i usluga, kao i uz know-how u specifičnim industrijama, BE-terna nudi prilagođena rešenja za proizvodnju, industriju mode, maloprodaju i procesne industrije, kao i za trgovinske kompanije i preduzeća koja su projektno orijentisana.

 

Agenda